Phá thai như thế nào là an toàn?
Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ.Tuy nhiên, bạn thử tưởng tượng xem, nếu như bạn chưa chuẩn bị đủ điều kiện chăm sóc bé hoặc vì những lý do tế nhị khác mà không thể giữ ...Đọc thêm