Những phân vân của XY trước khi cắt bao quy đầu
Xem ra các XY rất quan tâm đến việc cắt bỏ hay giữ lại phần da trên đầu “cậu bé” – bao quy đầu. Thế nên các XY cứ rỉ tai nhau, có lúc đúng, có lúc sai bét mà ...Đọc thêm